Klienci Biznesowi

Kancelaria w ramach realizowanego obszaru praktyki zapewnia profesjonalną obsługę prawną firm (przedsiębiorstw). Kancelaria oferuje:
• stałą kompleksową obsługę prawną w zakresie działalności danego przedsiębiorstwa
• stałą obsługę prawną w określonym zakresie (np. obsługa działu marketingu i eksportu danego przedsiębiorstwa)
• doraźną współpracę realizowaną na podstawie stałej umowy ramowej
• jednorazową poradę prawną w formie konsultacji, projektu dokumentu, opinii lub ekspertyzy prawnej
• zastępstwo w ramach stałej kompleksowej obsługi prawnej w zakresie działalności danego przedsiębiorstwa


PAKIETY:

Podstawowy
Do 5 h obsługi prawnej dla podmiotów zainteresowanych konsultowaniem zagadnień drogą telefoniczną lub elektroniczną
Standard
Do 10 h godzin obsługi prawnej
Premium
8 godzin obsługi prawnej plus 6 godzin dyżuru (1 raz 6 godzin) w siedzibie Klienta lub innym miejscu, bądź uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja przed sądem lub organami administracji
Maxima
12 godzin obsługi zdalnej plus 8 godzin dyżuru (2 razy/4 godziny) w siedzibie Klienta lub innym miejscu, bądź uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja przed sądem lub organami administracji

Wynagrodzenie za godzinę pracy w Pakiecie stanowi tylko 70% normalnie pobieranego wynagrodzenia.

Pakiety obejmują standardowe usługi prawne:
• konsultacje i porady prawno-gospodarcze
• opracowania, analizy i weryfikacje umów cywilnoprawnych i handlowych przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych,
regulaminów, porozumień
• sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia oraz pism urzędowych
• formułowanie opinii prawnych w uzgodnionym przedmiocie
• sporządzanie aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, stowarzyszeń
• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
• nadzór prawny nad realizacją kontraktów

Zapytanie o ofertę prosimy składać za pomocą formularza w dziale Kontakt.