Klienci Indywidualni

Kancelaria świadczy następujące usługi prawne w zakresie obsługi klientów indywidualnych:
• sprawy z zakresu prawa rodzinnego - sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami (podział majątku wspólnego),
sprawy rozwodowe, o separację
• bieżące doradztwo prawne
• wydawanie opinii prawnych
• zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach sądowych
• egzekucja komornicza zasądzonych należności
• zastępstwo prawne przed wszystkimi urzędami, instytucjami, bankami,
organami władzy państwowej i samorządowej
• dochodzenie roszczeń pieniężnych i odszkodowawczych we wszelkiego rodzaju sprawach ubezpieczeniowych
• sporządzanie umów w obrocie cywilnym
• ochrona własności i posiadania
• prowadzenie spraw spadkowych, w tym m.in. umowny i sądowy dział spadku