Nieruchomości

W tym zakresie Kancelaria oferuje w szczególności:
• analiza i opracowywanie umów przedwstępnych oraz umów developerskich
• reprezentowanie w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym
• prowadzenie analiz stanu prawnego nieruchomości
• przygotowywanie i negocjacje umów sprzedaży, najmu/dzierżawy nieruchomości, reprezentację przy ich zawieraniu
• prowadzenie spraw o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie lub zwolnienie ze służebności
• przygotowywanie umów o korzystanie z nieruchomości i o zarządzanie nieruchomościami
• pomoc prawną w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie pozwoleń
• przygotowywanie umów o roboty budowlane