Odszkodowania Komunikacyjne

Kancelaria prowadzi obsługę roszczeń odszkodowawczych na etapie przesądowym i sądowym. Kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu zadośćuczynień pieniężnych za doznaną krzywdę, odszkodowań (zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów opieki, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów dojazdów), renty na zwiększone potrzeby, renty z tytułu utraty zdolności do pracy (renty wyrównawcze), renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

Kancelaria specjalizuje się w obliczaniu rent.