Postępowania Sądowe i Arbitraż

Prowadzimy następujące rodzaje spraw:
• o dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym
• dotyczące praw własności intelektualnej
• w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
• ze stosunku spółki
• o zaprzestanie naruszania znaków towarowych
• o zakazanie nieuczciwej konkurencji
• o dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
• o naruszenie dóbr osobistych
• postępowania upadłościowe i naprawcze
• z zakresu prawa pracy
• przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
• karne i karno-skarbowe
• z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego