Prawo autorskie

Kancelaria zajmuje się:
• przygotowywaniem umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
• przygotowywaniem umów licencyjnych i sublicencyjnych
• ochroną wizerunku
• prowadzeniem spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych
• doradzaniem w zakresie ochrony baz danych wynikającej z prawa autorskiego i prawa ochrony baz danych
• sporządzaniem opinii na temat prawa autorskiego w Internecie