Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje:
• doradztwo w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją m.in.: w zakresie wprowadzania w błąd, co do oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów lub usług, naśladownictwa, nieuczciwej reklamy
• zapobieganie popełnianiu przez Klientów czynów stanowiących nieuczciwe praktyki rynkowe
• reprezentowanie w postępowaniach w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
• reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniu sądowym