Prawo własności przemysłowej

Kancelaria w zakresie własności przemysłowej oferuje w szczególności:
• przygotowywanie i weryfikacje umów z zakresu prawa własności przemysłowej m.in.: umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych
• rejestrowanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym
• opracowywanie dla firm Regulaminów korzystania z dóbr intelektualnych
• prowadzenie postępowań, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym, dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów