Usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne i pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną firm i osób fizycznych, prowadzoną w języku polskim i niemieckim. Naszych klientów obejmujemy opieką prawną na etapie przedprocesowym, procesowym i egzekucyjnym, w ramach następujących specjalizacji:
• prawo cywilne
• prawo administracyjne
• prawo podatkowe
• prawo rodzinnego (rozwody, podziały majątku, alimenty)
• dochodzenie roszczeń w sprawach ubezpieczeniowych (odszkodowania)
• prawo handlowe
• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• prawo europejskie
• prawo międzynarodowe publiczne i prywatne
• windykacja należności na etapie przedprocesowym, procesowym, egzekucyjnym
• projekty umów, pism procesowych
• sporządzanie opinii prawnych
• doradztwo prawne w sprawach obrotu nieruchomościami
• prowadzenie negocjacji, pośrednictwo w zawieraniu umów
• german desk