E-porady

Dzięki nowej formie kontaktu z Kancelarią mają Państwo możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi prawnej w postaci porady prawnej oraz opinii prawnej udzielanych drogą elektroniczną (e-porady).

Od otrzymania kompleksowej porady prawnej przez internet, dzielą Państwa zaledwie 3 proste kroki:

Krok 1:
wystarczy wysłać wiadomość na podany niżej adres mailowy z dokładnymi danymi personalnymi, numerem telefonu lub adresem poczty mailowej oraz zasygnalizowaniem Państwa problemu prawnego na wskazany poniżej adres mailowy:
michalbomba@dobryprawnik.net
Krok 2:
prawnik z kancelarii odpowie Państwu jaki będzie koszt uzyskania porady. Ponadto może poprosić o dodatkowe szczegóły dotyczące stanu faktycznego i niezbędne dane, a także wskaże numer rachunku bankowego, na jakie należy uiścić opłatę.
Krok 3:
prawnik wyśle Państwu odpowiedź w postaci porady lub opinii drogą elektroniczną w postaci dokumentu tekstowego w terminie od 3 do 7 dni od daty wpływu opłaty na wskazane konto bankowe.

Uwaga: W szczególnych wypadkach prawnik sporządzi poradę w terminie krótszym niż wskazany powyżej, nie krótszym jednak niż 1 dzień roboczy. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu 7 dniowego w przypadku spraw wyjątkowo skomplikowanych. Jednocześnie Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy sporządzenia porady prawnej lub innej pomocy prawnej w sytuacji nie dotrzymania przez klienta warunków wskazanych powyżej.