Klienci Biznesowi

Kancelaria w ramach realizowanego obszaru praktyki zapewnia profesjonalną obsługę prawną firm (przedsiębiorstw). Kancelaria oferuje:

 • stałą kompleksową obsługę prawną w zakresie działalności danego przedsiębiorstwa
 • stałą obsługę prawną w określonym zakresie (np. obsługa działu marketingu i eksportu danego przedsiębiorstwa)
 • doraźną współpracę realizowaną na podstawie stałej umowy ramowej
 • jednorazową poradę prawną w formie konsultacji, projektu dokumentu, opinii lub ekspertyzy prawnej
 • zastępstwo w ramach stałej kompleksowej obsługi prawnej w zakresie działalności danego przedsiębiorstwa

PAKIETY:

Podstawowy
Do 5 h obsługi prawnej dla podmiotów zainteresowanych konsultowaniem zagadnień drogą telefoniczną lub elektroniczną
Standard
Do 10 h godzin obsługi prawnej
Premium
8 godzin obsługi prawnej plus 6 godzin dyżuru (1 raz 6 godzin) w siedzibie Klienta lub innym miejscu, bądź uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja przed sądem lub organami administracji
Maxima
12 godzin obsługi zdalnej plus 8 godzin dyżuru (2 razy/4 godziny) w siedzibie Klienta lub innym miejscu, bądź uczestnictwo w negocjacjach, reprezentacja przed sądem lub organami administracji

Wynagrodzenie za godzinę pracy w Pakiecie stanowi tylko 70% normalnie pobieranego wynagrodzenia.

Pakiety obejmują standardowe usługi prawne:

 • konsultacje i porady prawno-gospodarcze
 • opracowania, analizy i weryfikacje umów cywilnoprawnych i handlowych przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, porozumień
 • sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia oraz pism urzędowych
 • formułowanie opinii prawnych w uzgodnionym przedmiocie
 • sporządzanie aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, stowarzyszeń
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • nadzór prawny nad realizacją kontraktów

Zapytanie o ofertę prosimy składać za pomocą formularza w dziale Kontakt.