Klienci Indywidualni

Kancelaria świadczy następujące usługi prawne w zakresie obsługi klientów indywidualnych:

  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego – sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami (podział majątku wspólnego), sprawy rozwodowe, o separację
  • bieżące doradztwo prawne
  • wydawanie opinii prawnych
  • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach sądowych
  • egzekucja komornicza zasądzonych należności
  • zastępstwo prawne przed wszystkimi urzędami, instytucjami, bankami, organami władzy państwowej i samorządowej
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych i odszkodowawczych we wszelkiego rodzaju sprawach ubezpieczeniowych
  • sporządzanie umów w obrocie cywilnym
  • ochrona własności i posiadania
  • prowadzenie spraw spadkowych, w tym m.in. umowny i sądowy dział spadku