Praktyka Karna

Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących spraw karnych, w tym nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

  • korupcja
  • pranie brudnych pieniędzy
  • nielegalne wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych
  • fikcyjne transakcje i upadłości
  • transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty

Poza reprezentacją klientów, Kancelaria oferuje również kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań, polegającą m.in. na:

  • pomocy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń
  • gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem przydatności procesowej
  • doradztwie mającym na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych, w przypadku oskarżeń kierowanych pod adresem naszych klientów

Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz rzeczoznawcami i biegłymi.