Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują między innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych (włącznie z postępowaniami sądowymi), ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację jak też restrukturyzacje i przenoszenie zakładów pracy, obsługę pracowników zagranicznych oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń.
Kancelaria świadczy również usługi doradcze w zakresie europejskiego prawa pracy.