Wynagrodzenie

Kancelaria pobiera wynagrodzenie ryczałtowe oraz według stawek godzinowych. Zlecenia jednorazowe wyceniane są indywidualnie.